FUNDACJA PROMOCJI KULTURY I SZTUKI SOLARTE

"ŚPIEWAJ RAZEM Z NAMI ! "

WYNIKI PRZESŁUCHAŃ Z DNIA 12 MAJA 2018


I kategoria (7-10 lat)
Ania Balcerek 
Kornelia Kubiak
Ola Topolewska 
Martyna Darmochwal 
Zofia Purol 
Gosia Świderska 

II kategoria (11-15 lat)
Wiktoria Augustyniak 
Julia Krejacic 
Igor Płotkowiak 
Ania Lauer 
Maria Purol 
Zuzia Piotrowska 

ZAPRASZAMY DO NASTĘPNEGO ETAPU KONKURSU , KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 19 MAJA  W STUDIU MUZYCZNYM PRZY EL PUEBLO.

SERDECZNIE GRATULUJEMY, A OSOBOM KTÓRE SIĘ NIE DOSTAŁY DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ I ŻYCZYMY WYTRWAŁOŚCI W DALSZEJ PRACY !

W tym roku Fundacja otrzymała z budżetu gminy dofinansowanie na konkurs wokalny dla dzieci "Śpiewaj razm z nami". Projekt będzie realizowany od kwietnia do czerwca 2018 r.
Celem konkursu jest  wyłonienie szczególnie uzdolnionych wokalistów i wokalistek z terenu Gminy Dopiewo w określonych kategoriach wiekowych (7-10, 11-15 lat).

Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników. 

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU ! Regulamin konkursu wokalnego dla dzieci

I.Organizator 
Organizatorem konkursu wokalnego  jest Fundacja Rozwoju Kultury i Sztuki SolArte, Dąbrówka, ul. Komornicka 38A/4, 62-070 Dopiewo.

II.Cel

Celem konkursu jest wyłonienie szczególnie uzdolnionych wokalistów i wokalistek z terenu Gminy Dopiewo w określonych kategoriach wiekowych .


III. Uczestnicy konkursu

1.       Rywalizacja odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:
- 7-10 lat
- 11-15 lat
( liczą się ukończone lata wg daty urodzenia)

2.       Uczestnikami konkursu mogą być osoby pochodzącez terenu Gminy Dopiewo

  IV. Informacje ogólne:

1.      
Konkurs odbywa się w  kilku etapach:  

1.Przesłuchania:

 -11.04.2018 , godz. 15.00-18.00, miejsce : Szkoła Podstawowa ,ul. Malinowa w Dąbrówce

- 18.04.2018 godz. 16.00-19.00, miejsce :El pueblo , ul.Parkowa 3/9 , Teren RSP w Dąbrówce  (przesłuchanie dodatkowe)

2. 20.04.2018 r Wyłonienie kandydatów z każdej kategorii wiekowej do II etapu konkursu,

3. 12.05 2018 r. - Warsztaty z profesjonalnym instruktorem wokalu, maj 2018

4. 12.05.2018 r. Przesłuchanie po warsztatach i wybranie 5-6 osób z każdej kategorii wiekowej , 

5. 19.05 .2018 Warsztaty z finalistami w studiu muzycznym z , maj 2018

6. 09.06.2018 r Koncert finałowy i wyłonienie zwycięzców , miejsce : El pueblo lokalnej strefie kultury i rozrywki w Dąbrówce .

2.   Liczba zgłoszeń na konkurs jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!


 V.
Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w castingu?

  1.       ZGŁOŚ SIĘ!

  2.    
    Uczestnicy zgłaszają swój udział na na adres : fundacja.solarte@gmail.com, tel:503170218.

  W zgłoszeniu prosimy na pisać imię , nazwisko dziecka, wiek oraz tel kontaktowy do rodzica.

  3.       Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 9 kwietnia 2018 r.  

   

  VI.   Co należy przygotować?

  1.       Każdy uczestnik jest zobowiązany do przygotowania jednego utworu. Długość występu nie może przekraczać 3 minut.

  2.       Uczestnicy konkursu mogą wykonywać utwór z podkładem muzycznym.

  3.       Podkład muzyczny uczestnicy  przesyłają drogą e-mailową na adres : fundacja.solarte@gmail.com nie później niż do 9 kwietnia 2018r

   

  VII.   Organizacja na miejscu castingu.

  1.       Występy na scenie będą odbywały się według kolejności zgłoszeń.

  2.       Po przybyciu, każdy uczestnik ma obowiązek zgłosić się do organizatora konkursu w celu potwierdzenia występu .

   

  VIII. Jury:

  1.       Wokalistów/wokalistki będzie oceniać Jury powołane przez organizatora, składające się z doświadczonych muzyków/pedagogów.

   

  IX.   Postanowienia końcowe.

  1.       Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.

  2.       Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator konkursu.

  3.       Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego regulaminu.